Z předmětu pracovních činností v 5.D a ze 3.D, kde děti tvořily podzimní dekorace z přírodnin, moc je to bavilo.